Slatinské léto ve znamení 4 velkých projektů

V červnu jsme na radnici řešili mnoho zajímavých témat a s některými z nich bych Vás rád blíže seznámil. Zmínka bude například o nové nástavbě základní školy a nové školce s družinou v areálu ZŠ Přemyslovo nám, převzetí parku Kigginsova a revitalizace Přemyslova náměstí, zrychlení realizace výtahů a lodžií nebo o probíhající stavbě domova pro seniory a její další etapě:

Nová nástavba ZŠ a nová školka s družinou v areálu ZŠ Přemyslovo náměstí


Nedostatečný počet míst v mateřských školkách je věčné téma, stejně jako odpovídající zázemí pro děti, které navštěvují školní družinu. Slatiňáci dobře znají starý objekt družiny na ZŠ Přemyslovo náměstí a vědí že se jedná o poslední neopravenou část areálu školy. Zadali jsme nyní vypracování architektonické studie a studie proveditelnosti řešení právě zmíněné části areálu školy. Zadání znělo umístit další třídu mateřské školky, nový víceúčelový objekt družiny s odpovídajícím venkovním prostorem pro děti. Počítáme se zachováním dětského hřiště pro veřejnost, neboť si uvědomujeme, že je v dané lokalitě citelná absence volnočasového vyžití. Studie bude vypracována do konce prázdnin, v případě že se bude jevit jako přijatelná, zadáme vyšší stupeň dokumentace, abychom získali brzy stavební povolení a byli připraveni žádat o finance na stavbu. Pro doplnění bych ještě rád uvedl, že v dané lokalitě jsme s developerem, který v území působí, se společností BEMMET a.s. vyjednali vybudování zcela nového hřiště, které bude sloužit v dopoledních hodinách pro základní školu a odpoledne pro veřejnost. V nejbližších dnech také začne budování nástavby na ZŠ. Je to projekt, který jsme připravovali mnoho let a opět se vyplatilo být trpěliví a hlavně připravení, protože díky tomu jsme dosáhli na finance, které nám nyní umožňují vybudovat 4 nové třídy odborných učeben pro Slatinské děti. Příští rok bude hotovo. Nyní musíme všichni zvládnout nezbytná omezení, která sebou nese každá stavba, ale výsledkem budou krásné a moderní odborné učebny, které si škola a hlavně děti zaslouží.


Park Přemyslovo náměstí a Kigginsova


Na Přemyslově náměstí se podařilo dokončit opravu celé délky vozovky a v průběhu realizace jsme zahájili kompletní revitalizaci parku. Prosím tímto všechny Slatiňáky o pochopení dočasného omezení pohybu přes park, vydržme to chvíli, výsledná podoba bude stát za to. Hotovo by mělo být nejpozději v půli srpna. V první etapě proběhla revitalizace stromů a dřevin a nyní probíhá kompletní obnova cestní sítě, laviček, košů, stojanů na kola atd… a následovat bude rekultivace trávníků. Podmínky jsme na začátku zadali přísně, tak aby firma k revitalizaci přistupovala maximálně citlivě a to zejména ke kořenovému systému stromů. Moc se těším na výsledek, protože náš nejstarší park si tuto pozornost už opravdu zasloužil. V těchto dnech také probíhá předávací proces parku v Zeleném městě mezi Brněnskými komunikacemi a naší městskou části, jakožto novým vlastníkem a správcem. Po Brněnských komunikacích jsme požadovali předání parku v určitém stavu a v průběhu července by tedy měl být proces ukončen. Stále platí, že lidé v Zeleném městě budou včas informování o termínu diskuse nad potenciálními úpravami parku a hlavně plánované výstavbě na katastru Černovic a opatřeních s tím spojenými.


Výstavba nových výtahů a lodžií se urychlí


V květnovém čísle aktualit jsem informoval o přípravě výstavby nových výtahů v ulicích Dědická a Bučovická. Soutěž na zhotovitele proběhla bez odvolání zúčastněných firem, tedy v rekordním čase a díky tomu se termín zahájení realizace posouvá ze září už na první prázdninový měsíc. Lidé z obecních bytů budou informováni o harmonogramu prací již v průběhu tohoto měsíce. Když půjde vše bez potíží tak do Vánoc bude hotovo. O to rychleji také může začít příprava výtahů v dalších ulicích a první přípravné projekční práce budou již během léta zadány. Platí, že v příštím roce bychom chtěli mít stavební povolení na výtahy v ulicích Rousínovská a Prostějovská a zajistit co nejrychleji finanční krytí. Co se týče lodžií na ulicích Tilhonova a Vlnitá, tak první etapa tedy Tilhonova 52a/b, 54a/b, 56a/b, 58a/b a Vlnitá 2-4 by mohla být zahájena po letních prázdninách a rovněž do vánoc hotová. V příštím roce budou následovat další etapy realizace lodžií. I zde budeme informovat nájemce s dostatečným předstihem. ak držme pěsti ať se vše vydaří podle plánu.


Stavba domova pro seniory probíhá, chystáme druhou etapu a vytipováváme další lokalitu


Pravidelně se účastníme kontrolních dnů stavby Domova s pečovatelskou službou na ulici Bedřichovická. Situace je nyní taková, že stavba běží podle harmonogramu a na jaře příštího roku by měl být objekt uveden do provozu. Stále platí, že žadatelé o získání bydlení v tomto domě se musí hlásit na bytovém odboru magistrátu města Brna na Malinovského náměstí. Současně se nám podařilo nabýt sousední pozemek a začínají přípravné projekční práce na druhé etapě, která by měla v budoucnu navazovat. Jsem si také vědom, že stavbou jsou nyní dotčeni zejména obyvatelé ulice Mikulčické a tímto bych využil příležitosti a poprosil o vaši trpělivost. Co bylo v našich silách jsme s odborem dopravy dohodli, vyžadujeme po stavbě aby průběh prací co možná nejméně rušil obyvatele z okolí a nyní se musí stavba prostě dokončit. Těší mě hlavně to, že naši senioři budou mít poprvé v historii Slatiny možnost získat bydlení tohoto tipu a vytipováváme pro ně ještě další vhodnou lokalitu o které by mohlo být jasněji koncem roku. Vím, že padá spoustu dotazů na toto téma, takže kdokoliv ze seniorů má k této věci jakýkoliv dotaz neváhejte se na mne obrátit přímo na radnici, nebo na telefonním čísle 533433570.


Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné a pohodové léto, plné slunce a odpočinku. Krásné léto Slatino.


Váš starosta,

Jiří Ides