Je nehospodárnost v Kohoutovicích důsledkem neznalosti nebo je to záměr?

Aktualizováno: před 5 dny

Letní prázdniny se pomalu chýlí ke konci, jsme blízko před zářijovými volbami na radnici. Přes letní měsíce jsem se zajímal o to, co se o prázdninách dělo v našich základních a mateřských školách. Zaměřil jsem se zejména na přípravu letních oprav a prací, které mají zlepšit prostředí pro naše školáky a jejich pedagogy. Bohužel jsem objevil problémy, které se v uplynulých letech za mého starostování nestávaly. Velice znepokojující je zjištění, jak probíhala výběrová řízení na připravované stavební akce. Většina akcí byla soutěžena v měsíci květnu a některé dokonce až v červnu. To v praxi znamená, že smlouva s vítěznou firmou byla podepsaná nejdříve začátkem června a v některých případech až těsně před letními prázdninami. Vedlo to k tomu, že se mnoho firem nepřihlásilo a vlastně ani z časových důvodů přihlásit nemohlo. Pro nízký počet uchazečů byla tedy nedostatečná možnost dostat kvalitní nabídky a tzv. vysoutěžit lepší cenu.

Je jasné, že pozdě zadané zakázky vytváří i další problémy. Práce budou ukončeny nejdříve 20. srpna a některé dokonce až k poslednímu srpnu. To s sebou přináší nemožnost připravit řádně mateřské a základní školy k provozu od 1. září. K tomu se ještě přidává známá klasika, že firmy, které měly krátký čas na přípravu zakázek, mnohdy termíny nedodrží a navíc se při předávání objevují různé nedodělky.


Šokující a velice nepříjemné pro všechny daňové poplatníky je potom skutečnost, že u některých zakázek byla opravdu zásadně překročena předpokládaná cena zakázky. Prvním příkladem je zakázku na obložení stěn na ZŠ Pavlovská. Podle předpokládaného rozpočtu měla být hodnota zakázka 3,67 miliónu korun. „Vysoutěžená“ cena však činí 5,32 miliónu korun. Jedná se o navýšení o téměř 2 milióny korun, o téměř 60 procent. Přitom se jednalo pouze o obložení stěn, nešlo o žádnou mimořádnou akci, třeba havárii. Při včasném zadání zakázky bylo možno docílit ceny nižší a příznivější. Jde přece o peníze pro Kohoutovice.


Další ukázkou nehospodárného chování současného vedení radnice je zakázka na mateřské škole Libušina třída 29, kde se provádí oprava vodovodního řadu. Zde nám původně očekávaná cena 1,7 miliónu korun jaksi vyskočila na částku 2,6 miliónu korun. Zde se navíc jednalo pouze o jedinou nabídku a nemohlo tedy ani proběhnout srovnání v rámci tržního prostředí. Velice by mě zajímalo, jestli by starosta Hruška nebo místostarosta Velička postupovali stejně nehospodárně, pokud by se jednalo o jejich osobní finanční prostředky...


Asi těžko. Starosta se však musí o Kohoutovice opravdu starat a to doslova o každou korunu. 


Vážení spoluobčané, přeji Vám i Vašim dětem šťastný vstup do nového školního roku a opravdu bych si přál, aby všechny  prázdninové akce byly provedené včas a v řádné kvalitě tak, aby se dětem na mateřských a základních školách opravdu líbilo.


Petr Šafařík

zastupitel městské části Kohoutovice