Jak vzniklo Sportoviště Kamechy v Bystrci

Starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl se podělil o vzpomínku na jeden zajímavý projekt:


Čas letí jak splašený. Facebook mi připomněl, že tomu bylo 5 let, kdy jsem požádal občany o spolupráci na přípravách Sportoviště Kamechy, aby posílali své připomínky a podněty, co by zde nemělo chybět.

Bystrčáci už vědí, že tím to neskončilo, protože celý projekt nezůstal jen ležet v šuplíku. Rodinám s dětmi, sportovcům, vlastně všem místním tak už třetím rokem slouží moderní areál o rozloze skoro 8000 m2, kde jsou herní prvky pro malé i velké, wokroutové a parkourové sportoviště, dráha pro inline bruslení a spousta dalších vychytávek. Nechybí ani zeleň - 65 stromů, 3600 m2 travnaté plochy, 5 záhonů s rozmanitými rostlinami.

Celá zakázka se povedla realizovat v rekordně krátkou dobu pěti měsíců, nechtěl jsem totiž občany zatěžovat výstavbou a stavebními stroji příliš dlouho. Raritou bylo, že během výstavby dokonce přišla oficiální stížnost na magistrát, zda nestavíme MOC rychle. Samozřejmě byla smetena ze stolu. Sportoviště stálo celkem 38,6 miliónů korun, 10 miliónů zaplatilo město Brno, zbytek pak městská část Brno-Bystrc.ČSSD Vaši Starostové zkrátka nepracují jen před volbami, aby mohli těsně před svátkem demokracie slavnostně přestřihnout pásky a nechat se u toho vyfotit. Naše městské části rozvíjíme ve spolupráci s občany, a to po celou dobu mandátu. Sportoviště Kamechy je toho příkladem.
Pro zajímavost přikládám i vyčerpávající přehled zajímavostí o této investici:

 • plocha oploceného sportovního areálu je asi 7.900 m2

 • plocha pryžových povrchů je asi 2.157 m2

 • plocha asfaltové dráhy je 852 m2, délka asfaltové dráhy je 300 bm

 • plocha mlatových ploch a chodníků je 832 m2

 • v rámci projektu je řešeno osvětlení areálu u klecového hřiště, workoutu, parkouru a provozního objektu správce

 • v rámci projektu je řešen kamerový systém s digitálním záznamem, uložení na HDD s možností dálkového sledování situace na hřišti přes internet

 • 3 pryžové plochy s dětskými herními prvky

 • multifunkční klecové sportoviště z lité gumy o rozměrech cca 24 x 43 m s nejrůznější lajnováním, basketbalovými koší, vybavením na volejbal, fotbal...

 • workoutové sportoviště s povrchem z lité gumy se speciálním prvkem i pro vozíčkáře na spodní přítahy, bradla na dipy s vozíkem

 • relaxační plocha s mlatovým povrchem – se sedacími prvky a plachtovým zastíněním

 • parkourové sportoviště – s povrchem z lité gumy o tl. 3,5 cm obsahuje stěnové a

 • trubkové prvky, které jsou vzájemně kombinovány z materiálů vysoce odolných vůči působení klimatu i vandalismu

 • asfaltová dráha pro inline bruslení, nemotoristická, občas pojižděná osobními automobily – z asfaltobetonu s podkladními vrstvami

 • provozní objekt se sociálním zařízením se zařizovacími předměty z nerezu zastavěná plocha 38 m2 vč. skladu a místnosti pro správce, k objektu přiléhá zastřešení pergola s chodníkem z betonové dlažby, je zajištěn přívod vody, kanalizace a objekt je zateplený, výplně jsou z platových profilů s izolačním dvojsklem, podlahy jsou z keramické dlažby

 • zatravněná souvislá humusová vrstva v průlehu – retence s navrženým objemem 20 m3 na ploše 156 m2 s max. výškou hladiny 0,3m

 • v rámci ozelenění je navrženo 65 stromů, dále pnoucí a pokryvná zeleň (65 m2) zejména u klecového multifunkčního hřiště, 5 extenzivních záhonů s výsadbou s nižšími nároky na údržbu s velkou rozmanitostí rostlin (316 m2), travnaté plochy v rovině (2740 m2), trávnaté plochy ve svahu (872 m2)

 • součástí navrženého mobiliáře je 10 ks odpadkových košů, 3 stojany na kola, 7 ks informačních cedulí, 3 informační panely

 • délka nového oplocení je 286 m2 o výšce 1,7 m v provedení jak u sousední v roce 2017 dokončené MŠ Říčanská 18, na které se navazuje.

Tomáš Kratochvíl, starosta MČ Brno-Bystrc