Energetická krize by neměla dopadnout na cestující MHD

Důsledkům energetické krize čelí dopravci po celém světě. Zvýšené náklady na elektřinu, plyn a naftu dalece překročily částky, které jsou dopravci schopni dotovat z vlastních rozpočtů. Brněnský dopravní podnik, který denně svými vozy převeze 900 tisíc lidí, vyčíslil pro letošní rok ztrátu na 300 miliónů korun. Otázkou je, na koho má toto manko dopadnout. Na město nebo na cestující? Za mě je odpověď jednoznačná.

Všechna vyspělá města se snaží obyvatele přetáhnout z aut do prostředků městské hromadné dopravy. Vedle propracovaného systému, moderních vozů a kvalitních služeb jim ale musí nabídnout i dobrou cenu. Když bude MHD dostupná, stávající cestující nám zůstanou, a navíc máme příležitost k této ekologičtější a levnější formě dopravy přivést nové zákazníky. Pokud bychom rostoucí náklady energií nechali zcela dopadnout na cestující, musely by se v současné době ceny jednotlivých jízdenek navýšit o polovinu. Roční šalinkarta by tak stála více než 7000 Kč a za jednorázovou jízdenku by cestující zaplatili 40 Kč. Kdo by za těchto podmínek městskou hromadnou dopravu využíval? Odpovím si sám - málokdo. Inspirujme se proto v okolních zemích a vedle naší perfektně fungující MHD udržme i dostupnou cenu, která naše obyvatele v této obtížné době nezatíží. Odměnou nám bude čisté a průjezdné město, ve kterém se nám bude dobře žít.


Marek Viskot,

Váš starosta